JÕHVI VALLA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED SUUNDORIENTEERUMISES


OSAVÕTJAD: Võistlused on avatud kõigile Ida-Virumaa orienteerumishuvilistele.

Võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

AEG ja KOHT: Neljapäeval, 23. augustil 2012 a. Stardi algus kell 18.00.

KAART: 1:10000, h= 5 m.

VÕISTLUSKLASSID: MN10;12;14;16;18;21;35;45;55;65;75.

MÄRKEVIIS: SI.

REGISTREERIMINE: Eelregistreerimine kuni 20. augustini (kaasa arvatud) Ida-Virumaa neljapäevakutel või tel 51 74 358 või
e-kiri: johvi [@] rskjohvikas.ee.

Täiendavalt võistluspäeval reservkohtadele (arv piiratud) kohapeal 1 tund enne stardi algust.

VÕISTLUSKORRALDUS: Eraldistart stardiintervalliga 2 min.

AUTASUSTAMINE: Võistlusklasside kolme paremat Jõhvi valla MV medali ja diplomiga.

OSAVÕTUTASU: MN10;12;14;16;18 - tasuta, MN21;35;45;55;65;75 - 2 EUR.